Utveckling av transporter och logistik

Att befrämja handel och affärsverksamhet genom att utveckla och implementera effektiva transportlösningar på Mittnordenkorridoren är huvudtemat i vårt arbetspaket nr 4 i NECL II -projektet:

• Stöda utvecklingen av hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar i korridoren
• Befrämja affärsverksamhet och handel genom att utveckla och genomföra effektiva transportlösningar
• Utveckla kompletta logistiska koncept för transportering av olika slags gods till och från såväl Ryssland/Asien som globala marknader i väst.

Logistik och transporter svarar för en väsentlig del av företagens produktionskostnader och kapitalbindning samt är viktiga konkurrensmedel för industri- och handelsföretag. Alla företag strävar efter att förkorta varornas genomströmningstid i transportkedjan, vilket bl. a. minskar kapitalbindningen och ökar lönsamheten. En effektiv logistik ger kortare ledtider, ökar precisionen i hanteringen, dvs. rätt sak på rätt plats i rätt tid samt ger möjlighet till mer flexibla transportlösningar. Målsättningen är att Mittnordenkorridoren skall utvecklas till att på sikt kunna erbjuda transportörer och lastägare fungerande logistik och effektiva transportlösningar.

I projektet syftar vi till att främja affärsverksamhet och handel genom att utveckla och genomföra (kostnads) effektiva transportlösningar. Vi stöder och genomför aktiviteter för att utveckla kompletta logistiska koncept för transportering av olika slags gods till och från Ryssland/Asien och andra globala marknader i väst.
Vi vill stödja hållbara kostnadseffektiva transportlösningar - både genom att grunda nya transport koncept och genom reguljära fraktfartyg.

I projektet ska vi koncentrera på följande aktiviteter:
•  Analys av potentiella inkomster, fraktstöd och godsvolymer
•  Affärsplan för rederi/fraktfartyg mellan Sundsvalls, Timrås och Härnösands hamnar och Kaskö
Kostnadsanalys av hamnar
•  Analys av frågor och handlingssätt relaterade till intermodalitetsproblem mellan sjö och land i korridoren samt gränsöverskridande problem
• Användning av förnyelsebara bränslor i fraktfarttyg

• Och till slut En Transnational Action Plan (gemensamt resultat från alla insatser som syftar till att eliminera flaskhalsar i Mittnordenkorridoren)

Senast uppdaterad: 2012-02-28
Relaterat:
Trafikverkets godsstrategi (2011)PDF

• Planering av Vaasa Airport Logistics Center:http://www.vasek.fi/planning-of-the-air-cargo-terminal-proceeds/ länk till annan webbplats

• Österströms startar ny RoRo linje mellan Rauma och Gävle - Route61:
http://www.gavle-port.se/filearchive/Route61.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (7.4.2011)

Ytterligare information om alla WP4-aktiviteter:
WP4-ledare Henric Fuchs

Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region