Om NECL II -projekt

Utvecklingsprojekt i Östersjöprogrammet 2007—2013.
Tid: 2010—2013
Budget: ca. 2,7 M€.
22 partners från Mittnordenregionen, i Sverige, Finland och Norge.
NECL II -projektet implementerar (den tidigare gjorda) strateginPDF genom...
• förstudier för investeringar
• utveckling av transportlösningar
• vidareutveckling av ett transportmatchningssystem (IKT/ICT-portal).

Utvecklingsåtgärderna koncentreras på...
• förbättring av vägar och järnvägar
• intermodala lösningar
• utveckling av ett IKT-system för att optimera godstransporter i korridoren och
• medverkande av en hållbar, miljövänlig mittnordisk öst-västlig "Green Corridor".

Projektets partners representerar bl.a. transportmyndigheter i alla de tre länderna, Länsstyrelser och Landstingen i Västernorrland och Jämtland, Landskapsförbund i Finland, Fylken i Norge (Sör- och Nord Tröndelag), Mittuniversitet i Sverige, ett antal kommuner i alla tre länder, samt Mittnordenkommittén.
Länsstyrelsen Västernorrland är projektledare.

Projektet har också viktiga stödpartners, t.ex. trafikverken i Sverige, Norge och Finland, Nordiska Ministerrådet och den ideella föreningen NECLA.

Senast uppdaterad: 2011-06-29
Relaterade nyheter/länkar:
• Påverkan av det kommande svaveldirektivet vid Östersjön?
Mer information på: www.imo.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

• Ändrad inställning om svavel:
http://www.sjofartstidningen.se/tidningen/nummer/2011/1/artikel1.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region