Transnationell marknadsföringsplan för Midnordic Green Transport Corridor

Många faktorer talar för att öst-västliga transporter genom Norden kommer att bli allt viktigare för en hållbar utveckling av ekonomi, miljö och samhälle. Här får den mittnordiska korridoren en allt större betydelse.

Läs mer i foldernPDF

Ppt-presentation om planenPDF

(delaktivitet 2.8. i NECL II)

Relaterat:
What about the future - comment paper by Per-Åke HultstedtPDF

Tilläggsinformation av Projektchef Per-Åke Hultstedt

Senast uppdaterad: 2013-12-19
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region