Stortinget uppvaktades om nya Meråkerbanan

(OP 7/2/2013)

Den 7 februari uppvaktade en grupp med bred representation Stortingets trafikutskott om betydelsen av att norska staten investerar i Meråkerbanan. Detta har center-partister på båda sidor gränsen arbetat länge med. Den norska regeringen är positiv, men konkreta beslut lyser med sin frånvaro.

Läs mer: http://op.se/opinion/debatt/1.5558709-stortinget-uppvaktas-om-nya-merakerbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i bilagan (Infobrev Elbanen)PDF

Relaterat:
Svenskene lobber for Meråkerbanen (NRK 7.2.2013):
http://m.nrk.no/artikkel.jsp?art_id=110904281&a=1.10904281&f=/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/&h=www.nrk.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionuppvaktning av norska Stortinget — för satsning på Meråkerbanan (ÖP 6.2.2013):
http://op.se/lanet/ostersund/1.5559591-regionuppvaktning-av-norska-stortinget-for-satsning-pa-merakerbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-02-11
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region