NECL II -slutkonferens hölldes i Sundsvall. Behov till att fortsätta arbetet med öst-västliga kommunikationer finns fortfarande.

Presentationerna från konferensen är nu tillgängliga.
Mittnordenkommittén ansågs vara lämplig organisation för att leda framtida aktiviteter kring ämnet.
Läs kort summering samt presentationerna från konferensen.

Under konferensen publicerades en slutrapport, gjort av projektledare Per-Åke Hultstedt, där han med även kritiska ögon utvärderar projektets resultat och aktiviteter. Läs mer om slutrapporten.

Senast uppdaterad: 2013-11-07
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region