Missing link på jernbanenettet

(Interreg.no 17/1/2013)

Å knytte det svenske og norske jernbanenettet sammen gjennom elektrifisering av Meråkerbanen har stått på sakskartet i mange år, men har så langt strandet på grunn av manglende forpliktelser fra norsk side. Interregprosjektet Missing Green Link (MGL) har som mål å gjøre noe med dette.

Les mer: http://interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=740BEA7400204CACC1257AF6004C3D48länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Saken är ytterst viktig även för hela Mittnordenkorridoren och NECL II -projektet.

Senast uppdaterad: 2013-01-18
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region