Gemensam skandinavisk transportplan - Brev till infrastruktur- och transport-


ministrarna i Sverige, Norge och Danmark

Näringslivets Transportråd, Dansk Industri och Näringslivets Huvudorganisation i Norge har skickat brev till infrastruktur- och transportministrarna i våra tre länder om att en gemensamt skandinavisk transportplan bör utarbetas. De transportplaner som nu föreligger i Sverige, Norge och Danmark slutar vid nationsgränserna.

Syftet med det gemensamma brevet från näringslivet att skapa förutsättningar för ökad nordisk konkurrenskraft och att genom effektiva transporter skapa bättre förutsättningar för att uppnå beslutade miljö- och klimatmål. I brevet föreslås bl.a. en samplanering av gemensamma korridorprojekt, administrativa harmoniseringar av regler för gränsöverskridande transporter, gemensamma standardkrav vid järnvägsutbyggnader i korridorer och åtgärder för att öka transportsystemens redundans för minskad sårbarhet.

Se brevetPDF

Relaterat:
Organisationer enade om skandinavisk transportplan (Transport.net 2013/11/06):
http://transportnet.se/nyheter/organisationer-enade-om-skandinavisk-transportplan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

och http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2013/11/06/transportraden-vill-ha-gemensam-skandinavisk-transportplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-11-07
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region