Nyheter

 • 1/13/2014

  Elbanen infobrev: Meråkerbanen stengt på ubestemt tid


  Läs mer
 • 11/7/2013

  Gemensam skandinavisk transportplan - Brev till infrastruktur- och transport-
  ministrarna i Sverige, Norge och Danmark


  Läs mer
 • 11/6/2013

  Meråkerbanen ut av dvalen?


  Läs mer
 • 11/6/2013

  NECL II -slutkonferens hölldes i Sundsvall. Behov till att fortsätta arbetet med öst-västliga kommunikationer finns fortfarande.


  Presentationerna från konferensen är nu tillgängliga.
  Mittnordenkommittén ansågs vara lämplig organisation för att leda framtida aktiviteter kring ämnet. Läs mer
 • 10/10/2013

  Transnationell marknadsföringsplan för Midnordic Green Transport Corridor


  Läs mer
 • 9/23/2013

  Kvarkentrafiken - en bro över Kvarken.
  Wasaline vill låna 2,5 miljoner av Vasa stad


  Läs mer
 • 9/13/2013

  Satser på Trondheim havn


  Läs mer
 • 9/12/2013

  Meråkerbanans elektrifiering påbörjas redan från årsskiftet 2014


  Läs mer
 • 9/4/2013

  NECL II -slutseminariet: Vägen till Atlanten och krav på infrastruktur


  Läs mer
 • 9/3/2013

  Miljardregn över svensk sjöfart


  Läs mer
 • 9/3/2013

  Vil knytte Midt-Norge til Kina og Nord-Amerika


  Et viktig ledd i den midt-nordiske lenken er på plass, og veien til Atlanterhavet begynner å åpne seg. Läs mer
 • 8/17/2013

  Vägtransporter kostar mest


  Läs mer
 • 7/9/2013

  Sex miljoner för planering av Kvarkentrafiken


  Läs mer
 • 7/5/2013

  VR får fortsatt ensamrätt för finsk fjärrtågtrafik


  Läs mer
 • 7/2/2013

  Rapport: Den nya konsekvensutredningen ang. svavelbeslutet


  Läs mer
 • 6/28/2013

  Överenskommelse om CEF


  Läs mer
 • 6/19/2013

  Transportrådet efterlyser mer godsfokus


  Läs mer
 • 6/6/2013

  Nya mått och vikter på tunga fordon ger ökad konkurrenskraft


  Läs mer
 • 6/1/2013

  EU-kommissionen välkomnar "historisk" överenskommelse om nytt transeuropeiskt transportnät


  Läs mer
 • 5/31/2013

  Stödjer beslut om cabotageutredning


  Läs mer
 • 5/27/2013

  VTI - Uppdaterad analys av transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav — Modellberäkningar på uppdrag av Sjöfartsverket


  Läs mer
 • 5/25/2013

  Europas kusthamnar 2030: Hur ser framtiden ut?


  Läs mer
 • 5/20/2013

  Swedish shipping - Action plan for improved competitiveness


  Läs mer
 • 5/20/2013

  Finsk arbetsgrupp: Trafikens oljeberoende måste brytas


  Läs mer
 • 5/17/2013

  Dieselpriserna väntas fördubblas


  Läs mer
 • 5/17/2013

  Vasaregionens erfarenheter om TransRussia-mässan i Moskva i april


  Läs mer
 • 5/13/2013

  Regeringen positiv till Kvarkenansökan


  Läs mer
 • 4/19/2013

  Diesel på upphällningen & Volvo Bussar skippar diesel


  Läs mer
 • 4/15/2013

  Mittengruppen efterlyser en lösning av svavelfrågan


  Per-Åke Hultstedt, projektledare i NECL II -projektet deltog i näringsutskottets möte och presenterade svaveldirektiv-rapporten som man gjort i projektet och konstaterar att man nu nått ytterligare en... Läs mer
 • 4/15/2013

  Svaveldirektivets konsekvenser


  Läs mer
 • 4/15/2013

  Elbanen STS: Vi har fått grønt lys for oppstart  — nå må regionen sørge for effektiv planlegging og utbygging


  Läs mer
 • 4/11/2013

  NECL II -rapport: Hamnarna i Österbotten och deras specialisering


  Läs mer
 • 4/11/2013

  NECL II -rapport: Specialtransporter i Österbotten


  Läs mer
 • 4/6/2013

  Seminarium om CEF och TEN-T


  Läs mer
 • 4/2/2013

  3,9 milliarder til Meråkerbanen og Trønderbanen


  Läs mer
 • 3/28/2013

  Finland och Ryssland slöt avtal om tätare gränssamarbete


  Läs mer
 • 3/27/2013

  Kaskö kan få stor biodieselfabrik


  Läs mer
 • 3/27/2013

  Ny fraktlinje från Vasa till Tyskland


  Läs mer
 • 3/25/2013

  Elmsäter-Svärd vill främja en gränslös transportmarknad


  Läs mer
 • 3/20/2013

  Ökad trafik i Kaskö hamn


  Läs mer
 • 3/15/2013

  Trondheim Havn er i gang med en storstilt utvikling av havna på Orkanger


  Läs mer
 • 3/15/2013

  "Tidsvinster undervärderas i godstransportkalkyler"


  Läs mer
 • 3/15/2013

  EU lanserar en strategi för rena drivmedel


  Läs mer
 • 3/5/2013

  Green Highways nyhetsbrev, mars 2013


  Läs mer
 • 3/1/2013

  EUs svoveldirektiv kan gi gevinst for Trøndelag


  Läs mer
 • 2/27/2013

  Viking Line flaggar om Rosella


  Läs mer
 • 2/18/2013

  NECL II nyhetsbrev nr 5


  Läs mer
 • 2/18/2013

  Adress för en grundförbättring av Seinäjoki—Kaskö järnväg


  Läs mer
 • 2/15/2013

  Hamnarna är knutpunkter i transporterna


  Läs mer
 • 2/15/2013

  Norrbotniabanan söker EU-pengar


  Läs mer
 • 2/8/2013

  Sjöfart och industri redo för flytande naturgas


  Läs mer
 • 2/8/2013

  Stortinget uppvaktades om nya Meråkerbanan


  Läs mer
 • 2/1/2013

  Fjärde järnvägspaketet framme


  Läs mer
 • 1/31/2013

  Ny definition för miljölastbilar


  Läs mer
 • 1/28/2013

  EU har godkänt Finlands investeringsstöd för svavelrenare på fartyg - Sverige utreder tonnageskatt


  Läs mer
 • 1/28/2013

  Svaveldirektivet inom Östersjön - scenarier för Mittnordenregionen, hot och möjligheter


  NECL II —projektet har gjort en studie avseende hur det av EU beslutade svaveldirektivet kommer att påverka Mittnorden omfattande Sverige, Norge och Finland. Studien är baserad på känd fakta och andra... Läs mer
 • 1/27/2013

  EU lanserar en strategi för rena drivmedel


  Läs mer
 • 1/25/2013

  Svensk sjöfartsnäring - Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft


  Läs mer
 • 1/25/2013

  Ny järnväg öppnar för kinesisk bilexport


  Läs mer
 • 1/24/2013

  Finska Gränsbevakningsväsendet tryggar kärnfunktionerna med ett anpassningsprogram


  Läs mer
 • 1/17/2013

  Järnväg viktig för hamnen. Begagnad järnvägsräls till Kaskö


  Läs mer
 • 1/17/2013

  SCA inleder största sjöfraktupphandlingen någonsin


  Läs mer
 • 1/16/2013

  Missing link på jernbanenettet


  Läs mer
 • 1/8/2013

  Torsbodaterminalen öppnar 2013 i Söråker


  Läs mer
 • 1/7/2013

  Ny järnväg och Kvarkenbro


  Läs mer
 • 1/4/2013

  Regeringens handlingsplan för sjöfartsnäringen är snart klar


  Läs mer
 • 12/31/2012

  Omröstning om "Ett sammanlänkat Europa" och TEN-T riktlinjerna


  Läs mer
 • 12/31/2012

  Svenska transporter behöver Meråkerbanan


  Läs mer
 • 12/21/2012

  Beslut om åtgärdsplanering - Regeringens direktiv till Trafikverket


  Läs mer
 • 12/21/2012

  Informasjonsbrev foreningen Elbanen STS


  Läs mer
 • 12/20/2012

  EU:s vitbok om transportpolitik - konsekvenser och möjligheter


  Läs mer
 • 12/19/2012

  Norrlänningar i protest mot Svaveldirektivet


  Läs mer
 • 12/19/2012

  EU:s vitbok om transportpolitik - konsekvenser och möjligheter


  Läs mer
 • 12/18/2012

  Konsekvenserna av avreglerad persontrafik på järnväg har utvärderats i Finland


  Läs mer
 • 12/11/2012

  Noteringar från studieresa i Finland, NECL II, november 2012


  Läs mer
 • 12/7/2012

  Ryska regeringen planerar att rekonstruera Baikal-Amur järnvägen.
  Ny järnvägsförbindelse mellan ryska Petrozavodsk och Finland planeras.


  Läs mer
 • 12/7/2012

  Infobrev Elbanen og info till stortinget om Trönderbanen og Meråkerbanen


  Läs mer
 • 12/7/2012

  Gränsövervakningsställena vid östgränsen utvecklas för att svara mot växande gränstrafik.
  Utredning: Behärskning av den tillväxande gränstrafiken


  Läs mer
 • 12/4/2012

  Vägtransporterna minskar


  Läs mer
 • 12/4/2012

  Chalmers-doktorand disputerar om hubtrafik i linjegodssystem


  Läs mer
 • 12/4/2012

  Första helt eldrivna distributionsbilen i Sverige


  Läs mer
 • 12/4/2012

  25 procent upp för intermodala transportern


  Läs mer
 • 11/30/2012

  Fraktkompaniet erbjuder klimatkompensation


  Läs mer
 • 11/26/2012

  Et skritt nærmere elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen!


  Läs mer
 • 11/22/2012

  Beslut om trafikprojekt fattades på basis av bristfälliga uppgifter, tilläggsfinansiering behövs


  Läs mer
 • 11/16/2012

  Längre lastbilar — färre tåg


  Läs mer
 • 11/16/2012

  Finland vill införa 76 tons totalvikt för lastbilsekipage.
  "Tyngre lastbilsekipage stärker Sveriges konkurrenskraft"


  Läs mer
 • 11/9/2012

  Seminarie om Seinäjoki—Kaskö-järnvägsbanans förbättringsargument
  mån 26.11. Seinäjoki


  Seinäjoki—Kaskö-banan har en stor betydelse för regionen. Banan är dock i stort behov av reparation. Kommunerna längs banavsnittet, landskapsförbunden och näringslivscentralerna har tillsammans låtit... Läs mer
 • 11/1/2012

  Nya NECL II -rapporter: studier av E14 och tillgänglighet av hamnar


  Läs mer
 • 10/31/2012

  Ministerrådet konfirmerar Svaveldirektivet. Transportrådet tillskriver Elmsäter-Svärd om Svaveldirektivet.


  Läs mer
 • 10/31/2012

  Fremtidens jernbane


  Läs mer
 • 10/25/2012

  Opprop fra Topplederkonferensen for Nordens gronne belte


  Fjern grensehinder of klimatutslipp med ström på Meråkerbanen Läs mer
 • 10/25/2012

  Nya Ostkustbanan - nyhetsbrev oktober 2012


  Läs mer
 • 10/23/2012

  Sweco rapport: Effekter av svaveldirektivet


  Läs mer
 • 10/18/2012

  Wasa Express börjar trafikera i Kvarken i januari


  Läs mer
 • 10/15/2012

  Infrastrukturpropositionen är här!


  Läs mer
 • 10/11/2012

  Meråkersbanans framtid ska avgöras i Stortinget


  Läs mer
 • 10/11/2012

  Arbetsgrupp: Nytt fartyg tryggar trafiken i Kvarken


  Läs mer
 • 10/1/2012

  Vägen till konkurrenskraftiga städer - om transport-infrastrukturens roll


  Rapport från TransportGruppen 2012 Läs mer
 • 9/28/2012

  En samferdselspolitikk for fremtidens Tröndelag


  Läs mer
 • 9/28/2012

  Infrastrukturen lyfter Norrland


  God infrastruktur är kritisk för Norrlandsregionen. Järnvägar, vägar, flyg och sjöfart är nödvändigt för både ekonomisk utveckling och en balanserad miljöpåverkan. Läs mer
 • 9/24/2012

  NECL II - Nyhetsbrev nr 4


  Läs mer
 • 9/19/2012

  Tuffare svavelkrav får dieselpriset att rusa -
  Tid finns att ändra svavelkraven?


  Läs mer
 • 9/18/2012

  Tågplanen för 2013 fastställd


  Läs mer
 • 9/17/2012

  Vectura förprojekterar Sundsvalls logistikpark


  Läs mer
 • 9/12/2012

  EU-parlamentet godkände svaveldirektivet


  Läs mer
 • 9/12/2012

  Finska trafikministern Merja Kyllönen besökte Kaskö hamnen men lovade inte pengar till Kasköbanan


  Läs mer
 • 9/8/2012

  NECL II Hearing 17/9 Sundsvall: Förbättringar på E14 och tillgänglighet av hamnar


  Välkommen till en presentation av aktivitet 3.2 och 3.3 med möjlighet att lämna synpunkter i Sundsvall 17 september 2012.  Inom ramen för North East Cargo Link II presenterar vi två pågående... Läs mer
 • 9/7/2012

  UPM flyttar produktion från Finland


  Skogsbolaget UPM kommer att flytta en del av sin pappersproduktion från Finland på grund av de kostnader som EU:s svaveldirektiv medför. Läs mer
 • 9/6/2012

  Redare skeptisk till Vasas och Umeås rederi


  Läs mer
 • 9/4/2012

  Green Cargo: Järnvägssatsningen otillräcklig för godstrafiken


  Läs mer
 • 8/27/2012

  Minister Kyllönen: Anpassningen av svavelregleringen kan inte finansieras ur bastrafikledshållningen


  Läs mer
 • 8/24/2012

  Kaskö vill marknadsföra hamnen bättre


  Läs mer
 • 8/23/2012

  Transportrådet oroas över svensk godstrafik


  Läs mer
 • 8/21/2012

  Logent blir ny operatör av kombiterminalen i Umeå


  Läs mer
 • 8/17/2012

  Vasabladet: Snart kan trafiken vid östgränsen bli bättre


  Smidigare gränsövergång mellan Finland och Ryssland skulle gynna hela Norden. Infrastrukturen ett problem. Läs mer
 • 8/16/2012

  NECL II -konferens i Vasa 15-16 augusti: Flaskhalsarna inom tvärkommunikationer


  Presentationerna nu på webbsidan. Läs mer
 • 8/16/2012

  Ny rapport: Affärsplan för rederi mellan Kaskö och hamn i Sverige


  Läs mer
 • 8/16/2012

  Grönt för tyngre lastbilar


  Läs mer
 • 8/9/2012

  Viking Lines LNG-satsning sjösätts


  Läs mer
 • 8/9/2012

  Färsk rapport pekar ut Europas nästa logistiknav


  Läs mer
 • 8/8/2012

  Borg vill satsa på infrastrukturen


  Läs mer
 • 7/8/2012

  Ny elbil- och laddhybridguide


  Läs mer
 • 7/7/2012

  Nytt steg mot klimatneutralt Sverige: Regeringen tillsätter utredning för hur fordonsflottan ska bli fossiloberoende


  Läs mer
 • 6/30/2012

  Projektchef för Kasköbanan anställdes


  Läs mer
 • 6/26/2012

  Godstransporter i Sverige - redovisning av ett regeringsuppdrag


  Läs mer
 • 6/21/2012

  Grönt ljus för nytt transportnav i Sundsvall


  Läs mer
 • 6/18/2012

  Ny Samferdselsminister i Norge


  Läs mer
 • 6/17/2012

  Anna-Karin Hatt välkomnar att EU:s energieffektiviseringsdirektiv är på plats


  Läs mer
 • 6/15/2012

  30 miljoner från EU för satsning på gasdriven sjöfart


  Läs mer
 • 6/15/2012

  Ny statssekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd


  Läs mer
 • 6/13/2012

  Finska trafikverkets nyhetsbrev - juni 2012


  Läs mer
 • 6/13/2012

  Elbusslinje invigd i Umeå


  Läs mer
 • 6/9/2012

  Ny fond ska förbättra infrastrukturen i Europa


  Läs mer
 • 6/4/2012

  Hur kommer det framtida svaveldirektiv att påverka transporter på Östersjön?
  Hearing tisdag 7 juni på Stadshuset i Sundsvall


  NECL II arrangerade en hearing i Sundsvall angående det framtida svaveldirektivet — SECA-området. Syftet var att samla in kommentarer, synpunkter och tankar om hur svaveldirektivet kommer att påverka... Läs mer
 • 5/31/2012

  Norge öppnar gränsen för somliga ryssar


  Läs mer
 • 5/29/2012

  Framtidens transportsystem diskuterades i Umeå 29 maj


  Läs mer
 • 5/28/2012

  Sjøtransportprosjektte - Nyhetsbrev


  Läs mer
 • 5/25/2012

  Ny rapport om finansierings- og organisasjonsformer for transportinfrastruktur


  Läs mer
 • 5/21/2012

  Eldrivna transportbilar testas i Hannover


  Läs mer
 • 5/11/2012

  Arbetsgrupp: nya finansiärer behövs för att trygga passagerartrafiken i Kvarken


  Läs mer
 • 5/7/2012

  Infrastrukturplanering — på väg mot klimatmålen?


  Läs mer
 • 5/7/2012

  Nytt planeringssystem gör processen mer effektiv


  Läs mer
 • 5/7/2012

  Ny infrastrukturproposition
  En webbsänd dag om infrastruktur 8 maj 2012


  Läs mer
 • 4/18/2012

  Näringslivet lanserar skrift om järnvägen
  - fem röster om godset


  Läs mer
 • 4/14/2012

  Nya riktlinjer för innovativ trafikpolitik i Finland


  Läs mer
 • 4/14/2012

  Nya riktlinjer för innovativ trafikpolitik


  Läs mer
 • 3/18/2012

  Förbättring av Kasköbanan också i Seinäjokis intresse


  Läs mer
 • 3/18/2012

  Kaskö hämmas av dålig järnväg


  Läs mer
 • 3/18/2012

  Kaskö hämmas av dålig järnväg


  Läs mer
 • 3/16/2012

  Rapport om godsmängder och volymer på Mittnordenkorridoren


  Läs mer
 • 3/10/2012

  Resultatminskning för VR-koncernen


  Läs mer
 • 3/9/2012

  Ny utredning: Alla pusselbitarna på plats


  Utredningen redogör flaskhalsarna/kapacitetsbrist och behovet av åtgärder samt potentialen i Mittnordenkorridoren (Midnordic Green Transport Corridor) Läs mer
 • 3/9/2012

  Branschen travar på mot hållbara transporter


  Läs mer
 • 3/8/2012

  Anbefaler delt godsløsning sør for Trondheim


  Jernbaneverket anbefaler at konseptet "delt sør" legges til grunn for det videre arbeid med logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Med denne anbefalingen legger Jernbaneverket vekt på å bidra til mer... Läs mer
 • 3/7/2012

  Godstransporter ska kartläggas


  Läs mer
 • 2/26/2012

  Industripark byggs för finska småföretag i S:t Petersburg


  Läs mer
 • 2/25/2012

  RG Lines konkurs fortsätter - rederiägaren ger inte upp


  Läs mer
 • 2/20/2012

  EU-parlamentet vill skärpa reglerna för sjöfarten


  Läs mer
 • 2/10/2012

  Katrineholms kombiterminal får högst betyg


  Läs mer
 • 2/7/2012

  Vasa stad förordar inte sanering av RG Line


  Läs mer
 • 2/7/2012

  CargoNet utökar kombitrafik i Norge


  Läs mer
 • 1/31/2012

  Grönt höghastighetståg möjligt


  Läs mer
 • 1/30/2012

  Nationellt centrum ska göra transporterna effektivare


  Läs mer
 • 1/20/2012

  Nordiska åkeriorganisationer förstärker lobbyarbetet


  Läs mer
 • 1/18/2012

  Klimathotet: Mindre gods körs längre väg


  Läs mer
 • 1/18/2012

  Medfinansiering kritiseras


  Läs mer
 • 1/18/2012

  Henric Fuchs - ny WP4-ledare i NECL II


  Läs mer
 • 1/2/2012

  Medfinansiering av räls & väg ineffektivt


  Läs mer
 • 12/19/2011

  Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga regioner


  Läs mer
 • 12/15/2011

  Turbulensen banar väg för nya kombiaktörer


  Läs mer
 • 12/13/2011

  Första eltåget kom till Vasa


  Läs mer
 • 12/7/2011

  Miljöpartiet vädjar till regeringen att rädda kombitrafiken


  Läs mer
 • 12/5/2011

  Fortsatt konkurs för RG Line


  Läs mer
 • 11/29/2011

  Godstågen mellan Umeå och Göteborg/Malmö hotas ersättas av lastbilar


  Läs mer
 • 11/21/2011

  Arbetsgrupp utreder hur Kvarkentrafiken kunde tryggas


  Läs mer
 • 11/18/2011

  SPC Finland: Rederibarometer 2011 har publicerats  


  Läs mer
 • 11/4/2011

  Meråkersbanan bör elektrifieras och öppnas redan 2015 - ett resultat av öst-västliga kommunikationsseminariet i Stjördal


  Läs mer
 • 11/2/2011

  Nytt svaveldirektiv på gång


  Ingress Läs mer
 • 10/20/2011

  Botniska korridoren blir en del av stomnätet i Europa


  Intressant nyhet för också Mittnordenkorridoren:

  (pressmeddelande av finska Kommunikationsministeriet 19.10.2011)

  - Att få med Botniska korridoren i EU:s stomnät för transportförbindelser är en viktig...

  Läs mer
 • 10/10/2011

  Green Cargo och VR avvecklar SeaRail


  Läs mer
 • 10/10/2011

  Stort intresse för Kapacitetsutredningen


  Läs mer
 • 10/10/2011

  Green Cargo och Logent bildar gemensamt bolag


  Läs mer
 • 10/6/2011

  Nyhetsbrev nr 2


  Läs mer
 • 10/6/2011

  Resultat av studieresan i Finland: nyttig information, bra kontakter och gemensamt yttrande


  Läs mer
 • 10/5/2011

  Mera pengar till järnvägarna
  i finska kommunikationsministeriets budget


  Läs mer
 • 9/8/2011

  Sverige och Finland lämnar förslag kring Botniska korridoren till EU-kommissionen


  Intressant nyhet för också Mittnordenkorridoren:
  (pressmeddelande Näringsdepartementet 2011/09/06)

  Under det informella ministerrådsmötet i Polen överlämnade infrastrukturminister Catharina...

  Läs mer
 • 9/8/2011

  5 miljarder kronor till järnväg och väg


  (pressmeddelande Näringsdepartementet 2011/08/29)

  I budgetpropositionen för 2012 kommer regeringen att föreslå en kraftfull satsning på infrastruktur under åren 2012--2013. Satsningen ska rikta in sig...

  Läs mer
 • 9/8/2011

  Gods- och passagerarstatistik i svenska hamnar för första kvartalet 2011 jämfört med 2010


  Läs mer
 • 9/8/2011

  WWF:s Östersjöbarometer: Östersjöländernas havsmiljöarbete får underkänt


  (nyhet Transportgruppen 2011/09/01)

  Östersjöländerna lever inte upp till de åtaganden de lovat att genomföra för att skydda havsmiljön. Som helhet får länderna underkänt. Sverige och Tyskland klarar sig...

  Läs mer
 • 8/31/2011

  Fördjupat isbrytarsamarbete mellan Sverige och Finland


  (Pressmeddelande 29 augusti 2011
  Svenska Näringsdepartementet)

  Sverige och Finland har undertecknat under det nordisk-baltiska transportmötet på Island ett avtal om fördjupat samarbete mellan länderna på...

  Läs mer
 • 8/30/2011

  Bygger ut for over én milliard
  (Trondheim lufthavn Værnes)


  Läs mer
 • 8/29/2011

  Projekt E4 Sundsvall -nyhetsbrev augusti 2011


  Läs mer
 • 8/18/2011

  Transporternas betydelse för turismen underskattas


  (rapport publicerats 2011-07-08)
  Godstransporter som har koppling till turismen ger lika många arbetstillfällen som persontransporterna. Det visar en rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av... Läs mer
 • 8/4/2011

  Beslut av IMO minskar koldioxidutsläppen från fartyg


  Pressmeddelande 20.07.2011 av finska Kommunikationsministeriet

  NYA REGLER OM ENERGIEFFEKTIVITET FÖR FARTYG

  Läs mer
 • 8/1/2011

  Upprustningen ska göra Ånges bangård mer använd


  (Nyhet Dagbladet 07/07/2011)
  Nya spår och spiralbromsar Läs mer
 • 6/29/2011

  Linda Hallgren blir projektets nya WP4-ledare


  Linda Hallgren från Landstinget Västernorrland tar över WP4/-arbetet inom transporter och logistik, från och med 15 augusti. Läs mer
 • 6/20/2011

  Transportministrarna diskuterade EU:s framtida transportpolitik på rådsmötet den 16 juni


  Sverige anser det viktigt att skapa ett transportsystem som är hållbart och där de olika transportslagen samverkar så att de används optimalt. Läs mer
 • 6/16/2011

  Studieresan från hav till hav var lyckad


  Ca. 20 representanter från NECL II -projektet deltog i studieresan från hav till hav under 15-16 juni 2011. Läs mer
 • 6/15/2011

  Baltic Bird -projekt godkändes i BSR-programmet


  Baltic Sea Region -programmet godkände 8 projekt i juni 2011. Ett av de godkända projekten är Baltic Bird.
  Mittnordenkommittén deltar i detta treåriga projekt som syftar till att utveckla... Läs mer
 • 6/1/2011

  Etablering av kombiterminal i Östersund


  Att etablera kombiterminaler till Östersund, Ånge och Seinäjoki är delaktiviteter i NECL II -projektet.

  Arbetet i Östersund:
  Länsstyrelsen Jämtlands län och Östersunds kommun har finansierat en...

  Läs mer
 • 6/1/2011

  10 miljoner från EU till Ånge bangård


  I NECL II -projektet ska man genomföra utredningarna av miljöpåverkan av den nya bangården.

  EU satsar tio miljoner kronor, länsstyrelsen fyra miljoner och Ånge kommun en miljon kronor i utbyggnaden av...

  Läs mer
 • 5/29/2011

  Wärtsilä levererar huvudmotorer som drivs med flytande biobränsle till nytt finländskt lastfartyg


  Intressant nyhet för NECL II-projektet
  Användning av biobränsle i lastfartyg är en delaktivitet i NECL II och syftet är att genomföra en feasibility study i ämnet.

  "Wärtsiläs ledande motorteknologi gör...

  Läs mer
 • 5/29/2011

  Mindre CO2-utsläpp med En Trave Till


  Intressant relaterad nyhet:

  En trave till i virkestransporten är bra för miljön. Efter 18 månader har ETT-bilen som körs på försök i Norrbotten sparat in 21.000 mil. Bilen tar en trave mer än en vanlig...

  Läs mer
 • 5/26/2011

  VR-konkurrent får grönt ljus


  Läs mer
 • 5/25/2011

  Fra trailer til tog - frakte fisk fra Nord-Norge til Russland


  Hva skal til for å frakte fersk fisk med tog fra Nord-Norge til Russland? I en ny rapport har forskere undersøkt mulighetene.

  På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Nofima, sammen med...

  Läs mer
 • 5/10/2011

  Österströms startar ny RoRo linje mellan Rauma och Gävle - Route61


  Intressant nyhet för NECL II-projektet:

  Österströms, Euroports Finland och Stuveribolaget Gävle kommer i nära samarbete med hamnarna i Rauma och Gävle att starta en RoRo-linje.

  Trafikstarten har...

  Läs mer
 • 5/2/2011

  Bra erfarenheter från TransRussia -mässan - planer att delta i 2012


  NECL II -projektet syftar till att marknadsföra Mittnordekorridoren - the Midnordic Green Transport Corridor - åt potentiella slutanvändare. Därför åkte somliga NECL II —partners i april 2011 till... Läs mer
 • 4/5/2011

  Arbetet med huvudväg 18 i Mellersta Finland har startats


  Riksväg 18 i Finland utgör väghuvudstråket i väst/östlig riktning genom Mittnorden från Vasa via Jyväskylä till finsk/ryska gränsen. Delar av stråket innehåller besvärande flaskhalsar för såväl gods... Läs mer
 • 3/28/2011

  NECL II-webbsidor öppnades och första nyhetsbrev publicerades


  Projektet öppnade sina webbsidor på www.midnordictc.net i slutet av mars 2011 samt publicerade projektets första nyhetsbrev.

  I det första nyhetsbrevet beskriver man kortfattat projektets målsättningar...

  Läs mer
 • 3/17/2011

  Ny Meråkerbane til 2,7 milliarder


  (Trönder Avisa-nyhet 17/03/2011)
  Jernbaneverket foreslår elektrifisering av Meråkerbanen. Läs mer
Senast uppdaterad: 2011-09-02
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region