Förbättringar i infrastruktur

Förbättringar av järnvägar, vägar och hamnar samt intermodalitet på Mittnordenkorridoren är huvudinnehållet i projektets sk. arbetspaket nr 3:  

• Avlägsning av flaskhalsar genom ombyggnationer och nyinvesteringar.
• Förbättringar av järnvägar, vägar och hamnar för ett effektivare transportsystem.
• Utveckling av nya och befintliga kombiterminaler på lämpliga ställen i korridoren för att förbättra
intermodalitet.

Att hitta finansiering för att undanröja flaskhalsar i trafiksystemet har visat sig vara svårt, särskilt eftersom trafik- och transportförbindelser i nord-sydlig riktning ofta prioriteras. Projektet kommer därför att med hjälp av bl.a. trafikleds- och terminalplanering samt utredningar om trafik och godstransporter ta fram nya motiveringar för att finansiera investeringar.
Projektet inriktar sig på att förbättra infrastrukturen och logistiken inom området, vilket betyder satsningar på vägar, järnvägar och sjötransporter, på hamnar samt logistik- och distributionscenter. Energiekonomisk nytta och minimering av miljöolägenheter uppnås genom transportkedjor som utnyttjar flera tranportsätt.

I projektet ska vi koncentrera på följande aktiviteter:

Regionalekonomisk studie för Meråkersbanan och E14 i Norge
Förbättringar av transportinfrastruktur för förberedande av investeringar på E14
Förbättra förbindelser av järnvägar och hamnar i Sundsvall, Timrå och Härnösand
Etablering av kombiterminaler i Östersund, Ånge och Seinäjoki samt godsterminal i Kaskö hamn
Nya bangårdar och godsterminaler mellan Kaskö hamn och Seinäjoki
Förstudie för special transporter i Österbotten
Utveckling av riksväg 18 (Multia-Ähtäri), Mellersta Finland

Senast uppdaterad: 2012-02-28
Tilläggsinformation av alla delprojekt:
WP3-leader Per-Åke Hultstedt
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region