Utveckling av ett ICT-system

Arbetet i denna arbetspaket har koncentrerat i att förvandla en befintlig IKT-prototyp till ett fullt fungerande transportmatchningssystem:
• bl.a. för transportoperatörer, fraktföretag och hamnar.
• Fokus på att minska antalet nuvarande tomma eller/och delvis lastade transporter.

Systemet har väckt intresse hos transportoperatörer och har testats även i andra EU-projekt. Utvecklingsarbetet har genomförts genom samarbete av bl.a. forskare, external konsulter och potentiella slutanvändare, dvs. transportoperatörer, hamnar mm.  

I arbetet har man hänsyntagit riskfaktorer, dvs. systemet kommer att hantera olikaslags risker och ovissheter, såsom tid, kostnad, utsläpp, förseningar.

Mer information om arbetet på engelska sidor.

Ansvarig partner:
Arbetet leds av Mittuniversitetet (MIUN) i samarbete med bl.a. logistikcentraler i alla tre länder, transportoperatörer, handelskammare och NECLA (www.necla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Tilläggsinformation:
WP5-leader Leif Olsson

Senast uppdaterad: 2013-09-04
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region