NECL II -hanke

Kehittämishanken Itämeren maiden ohjelmassa 2007—2013.
Kesto: 2010—2013
Budjetti: n. 2,7 M€.
22 partneria Keskipohjolan alueelta, Ruotsista, Suomesta ja Norjasta.
NECL II hankkeen tavoitteena on toteuttaa (aiemmin luotua) strategiaa...
• teettämällä investointien esiselvityksiä ja yleissuunnittelua
• kehittämällä kuljetusratkaisuja ja
• jatkokehittämällä logistiikan informaatioteknisiä ratkaisuja (ICT-portaalia).

Kehittämistoimenpiteet keskittyvät ...
• teiden ja rautateiden parantamiseen
• intermodaalisiin ratkaisuihin
• ICT-järjestelmän kehittämiseen tavarankuljetusten optimoimiseksi käytävällä ja
• kestävän kehityksen mukaisen, ympäristöystävällisen Keskipohjolan vihreän kuljetuskäytävän luomiseen.

Hankkeen toimijat
Hankkeen partnereina on mm. liikenneviranomaisia, maakuntaliittoja Suomesta sekä vastaavia aluekehittäjiä Ruotsista ja Norjasta, kuntia ja kaupunkeja kaikista maista, Keski-Ruotsin yliopisto sekä Keskipohjolakomitea. Hanketta johtaa Västernorrlannin lääninhallitus.
Lisäksi hankkeella on tärkeitä tukijäseniä, mm. kaikkien maiden liikennevirastot, Pohjoismaiden Ministerineuvosto ja North East Cargo Link Alliance.

Päivittää: 2011-12-15
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region