Kuljetusten ja logistiikan kehittäminen

Kehittämällä ja toteuttamalla kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja Keskipohjolan kuljetuskäytävällä haluamme edistää vientiä ja elinkeinoelämän edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

• Tukea kestävien ja kustannustehokkaiden kuljetusratkaisujen kehittämistä käytävällä.
• Edistää alueen elinkeinoja ja vientiä kehittämällä ja toteuttamalla tehokkaita kuljetusratkaisuja ja transito-liikennettä.
• Kehittää kokonaisvaltaisia tavarankuljetusratkaisuja, yhteyksillä niin Aasiaan ja Venäjälle kuin Euroopan muillekin markkinoille.

Tuotamme mm. tietoa tavaravirroista ja ennustuksista, kannattavuuslaskelmia mm. uusista lastilaivausyhteyksistä ja logistiikkakeskuksista sekä selvityksiä satamien erikoistumisesta. Vaikka osa töistä on hyvin paikallisia luonteeltaan, tukevat ne kaikki koko Keskipohjolan kuljteuskäytävän kehittämistä - aina Norjan Trondheimista Venäjän rajalle saakka ja pidemmälle EU:n ja Aasian markkinoille.

Hankkessamme keskitymme seuraaviin alahankkeisiin/töihin:

•  Analyysit käytävän tavarankuljetusmääristä ja virroista sekä liikevaihtolaskelmia.

• Satamien ja niiden infran kustannusanalyyseja.

•  Selvitys uusiutuvien biopolttoaineiden käytöstä rahtilaivoissa.

•  Liiketoimintasuunnitelmat sekä lastilaivausyhteydet Sundsvallin ja Kaskisten satamalle.

•  Analyysi intermodaali-ongelmista maa- ja merikuljetusten osalta sekä rajaesteistä.

Lisätietoja kaikista osion hankkeista:
WP4-vetäjä Henric Fuchs

Päivittää: 2012-06-07
Logistiikkakeskuksia Keskipohjolan kuljetuskäytävällä:

• Nordic Logistic Center Umeå: www.nlc.selinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

• Jernhusen Kombiterminaler, esim. Sundsvallissa: http://kombiterminaler.selinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan/

• Innoroad park, Jyväskylä: www.innoroadpark.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Asiaan liittyviä uutisia/linkkejä:

Selvitys Seinäjoen maakunnallisesta logistiikka-alueesta

• Vaasan logistiikkakeskuksen kehittäminen:
http://www.vasek.fi/vaasa-ja-mustasaari-suunnittelevat-logistiikkakeskusta/linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

• Logistiikkaselvitys 2010 (LVM): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-180-6linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region