Infran parantaminen

Rautateiden, maanteiden ja satamien sekä intermodaalisten ratkaisujen kehittäminen ja parantaminen on NECL II -hankkeen työpaketin nro kolmen (WP3) pääsisältö.

• Pullonkaulojen poistaminen jälleenrakentamisten ja investointien kautta.
• Rautateiden, maanteiden ja satamien sekä intermodaalisten ratkaisujen kehittäminen käytävällä, eli esim. satamien ja rautateiden parempia yhteyksiä.
• Uusien ja olemassa olevien yhdistelmä/kombiterminaalien kehittäminen sopiville paikoille käytävää.

Hankkeessamme keskitymme seuraaviin alahankkeisiin/töihin:

• Esiselvitys erikoiskuljetuksista Pohjanmaalla.

• Uudet ratapihat ja tavarankuljetukset Kaskisten sataman ja Seinäjoen välillä.

• Tavaraterminaalin/jakelukeskuksen perustaminen Kaskisten satamaan sekä yhdistelmä/kombiterminaalien perustaminen Seinäjoelle, Östersundiin ja Ångeen.

• Valtatie 18 (Multia-Ähtäri) selvitykset (Keski-Suomi)

• E14 - tien parannukset ja investointien esiselvitykset Ruotsissa.

• Sundsvallin, Timrån ja Härnösandin satamien parempien rautatieyhteyksien kehittäminen.

• Meråker-radan ja E14-tien selvitykset Norjassa.

Lisätietoa kaikista osion töistä:
projektipäällikkö Per-Åke Hultstedt

Päivittää: 2011-10-17
Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region